Bygglov

Ni behöver bygglov när Ni ska

  • Uppföra en byggnad
  • Göra om- eller tillbyggnad
  • Ta i anspråk eller ändra byggnad som tidigare var avsedd för annat ändamål t.ex. anordna bostad i ett garage eller förråd
  • Flytta väggar inomhus då detta medför ändringar i bärande konstruktioner
  • Uppföra murar eller plank