Kontrollansvarig

Vi är certifierade med riksbehörighet

En kontrollansvarig har ansvaret för att nybyggen uppfyller gällande bestämmelser. Han utför tillsyn och kontroller gentemot myndigheterna. Det är byggherren som ska utse en kontrollansvarig. Byggherren är den som vill ha utfört arbetet.