Vid om- och tillbyggnad krävs oftast bygglov, arkitekt- och konstruktionsritningar. Vi hjälper Er att hitta lösningar och ger förslag som är anpassade efter Era önskemål

Det krävs oftast också en kontrollansvarig som gör tillsyn och kontroller gentemot myndigheter. Vi är certifierade och har riksbehörighet som kontrollansvarig.

Kontakta oss när Ni behöver hjälp
Telefon: 0709-79 23 70.
e-post: info@parkonsult.com